نمایشگاه محصولات امروز : چهارشنبه ، ۲ / ۳ / ۱۳۹۷
علوم اجتماعي ( 144 مورد )
برنامه‌ريزي و تمركززدايي (فضاهاي متعارض براي اقدام
420000 ریال

بورژوا در ميانه‌ي تاريخ و ادبيات
250000 ریال

ما و ماكياولي
200000 ریال

اصول جامعه‌شناسي تحليلي (تشريح امر اجتماعي)
240000 ریال

دومين گزارش وضعيت اجتماعي ايران 1388-1396 (2جلدي)
1200000 ریال

جامعه‌شناسي شادي (رويكرد اجتماعي و شناختي بر مطالع
200000 ریال

گزارش وضعيت اقشار آسيب‌پذير و آسيب‌ديدگان اجتماعي
490000 ریال

رسانه‌هاي جديد و آينده ديپلماسي
160000 ریال

مقدمه‌اي سياسي بر فلسفه
350000 ریال

گفتار سقراطي كسنوفون
190000 ریال

شتاب و بيگانگي (به سوي نظريه‌اي انتقادي درباره زما
110000 ریال

هويت اجتماعي
220000 ریال

نگاهي به نهادهاي سنتي و آيين‌هاي بومي ايران (جستار
250000 ریال

گاه و بي‌گاهي دانشگاه در ايران (مباحثي نو و انتقاد
240000 ریال

چكيده‌ي فلسفه‌ي سياسي (امر سياسي ايدئولوژي جنگ)
80000 ریال

تكوين طبقه كارگر در انگلستان
750000 ریال

چشم‌اندازهاي آرمان‌شهر
80000 ریال

درآمدي بر مطالعات كودكي در ايران
260000 ریال

مناديان قيامت (نقش اجتماعي سياسي ادبيات در ايران م
190000 ریال

مفاهيم بنيادي نظريه اجتماعي كلاسيك
240000 ریال

فرآيند ساخت‌يابي نهاد زندان (از مشروطه تا پايان په
260000 ریال

انديشه‌هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري
150000 ریال

زنان شهر و شهرسازي
140000 ریال

از حق به شهر تا شهرهاي شورشي
170000 ریال

دگرگوني اجتماعي و فيلم‌هاي سينمايي در ايران (جامعه
350000 ریال

جنگ داخلي در آمريكا
110000 ریال

گذار از سرمايه‌داري
230000 ریال

آتش و خاكستر (موفقيت و شكست در سياست)
130000 ریال

پاپالاگي (خطابه‌هاي توئيا وي ئي از جزاير درياي جنو
120000 ریال

آيا آموزش مي‌تواند جامعه را تغيير دهد؟
210000 ریال

سياست‌گذاري سرمايه انساني در ايران
230000 ریال

تاريخ فكري ليبراليسم
160000 ریال

از يقين تا ترديد (داستان علم و انديشه در قرن بيستم
190000 ریال

چشم‌اندازهاي نظري فساد
240000 ریال

ضرورت مبارزه با پديده فقر و نابرابري در ايران
300000 ریال

شكاف‌هاي جامعه ايراني
200000 ریال

چند گفتگو درباره تجدد
120000 ریال

بنيادهاي انديشه سياسي مدرن (2جلدي)
700000 ریال

سرمايه اجتماعي و سلامت اجتماعي (مفاهيم و رويكردها)
120000 ریال

تكوين جهان مدرن
120000 ریال

نظريه‌هاي روز جامعه‌شناسي (از ايزنشتات تا پسامدرن‌
290000 ریال

علم در جامعه (مقدمه‌اي بر مطالعات علم اجتماعي)
140000 ریال

دام‌هاي اجتماعي و مسئله اعتماد
220000 ریال

آسيب‌هاي اجتماعي اقتصادي (مجموعه مقالات دومين هماي
170000 ریال

مسايل و مشكلات اجتماعي (مجموعه مقالات دومين همايش
170000 ریال

آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از حاشيه‌نشيني روابط اجتماعي
140000 ریال

جرم جنايت و ونداليسم (مجموعه مقالات دومين همايش مل
160000 ریال

بحران هويت و آنومي (مجموعه مقالات دومين همايش ملي
110000 ریال

كجروي بزه‌كاري و انحراف‌هاي اجتماعي (مجموعه مقالات
170000 ریال

اعتياد به مواد مخدر و خودكشي (مجموعه مقالات دومين
130000 ریال

آسيب‌هاي كودكان نوجوانان و جوانان (مجموعه مقالات د
150000 ریال

آسيب‌هاي اجتماعي خانواده (نابسماني خشونت و طلاق) (
180000 ریال

در ميانه امنيت و ناامني
80000 ریال

زندگي فضيلت‌مند در عصر سكولار
150000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه مدرن 3 (اشكال اجتماعي و فرهنگي
300000 ریال

دين‌پيرايي (رفورم پروتستاني 1517-1564)
120000 ریال

نوسازي، توسعه، جهاني‌شدن
150000 ریال

نظريه برنامه‌ريزي (ديدگاه‌هاي سنتي و جديد)
230000 ریال

ملت حس ملي ناسيوناليسم
100000 ریال

مطالعات توسعه
200000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه مدرن 2 (اشكال سياسي و اقتصادي
270000 ریال

درآمدي بر فهم جامعه مدرن 1 (صورت‌بندي‌هاي مدرنيته)
340000 ریال

درس‌هايي از جامعه‌شناسي پي‌يربورديو
80000 ریال

آقاي پروست (خاطرات سلست آلباره از زندگي با مارسل پ
200000 ریال

مباني جامعه‌شناسي سياسي
220000 ریال

توانمندي زنان (نقدي بر رويكردهاي رايج توسعه)
50000 ریال

شور آزادي
80000 ریال

متفكران برجسته نظريه فرهنگي
0 ریال

پرسه‌ها و پرسش‌ها
150000 ریال

شهر و زمين لرزه
80000 ریال

3 پژوهش در جامعه‌شناسي هنر
100000 ریال

فهم نظريه‌هاي سياسي
140000 ریال

جان لاك و انديشه آزادي
100000 ریال

نظريه اجتماعي مدرن
200000 ریال

سرمايه‌داري در عصر جهاني‌شدن
0 ریال

نظريه اجتماعي كلاسيك
0 ریال

جامعه نمايش
170000 ریال

مدرنيته سياسي
170000 ریال

پديده جهاني‌شدن وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي
0 ریال

جامعه‌شناسي شهر
70000 ریال

جهان پس از 11 سپتامبر
0 ریال

درآمدي تاريخي بر نظريه اجتماعي
350000 ریال

مسايل و جرايم مالي اقتصادي و سرقت
50000 ریال

آسيب‌هاي اجتماعي ايران
0 ریال

مسايل اجتماعي ايران
250000 ریال

روسپيگري كودكان خياباني و تكدي
100000 ریال

پرخاشگري و جنايت
90000 ریال

خودكشي
18000 ریال

آسيب‌هاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران
70000 ریال

اعتياد و قاچاق مواد مخدر
35000 ریال

باهم نگري و يكتا نگري
0 ریال

حق مردم در خودبسندگي غذايي
13000 ریال

سياست چيست؟
0 ریال

جامعه‌شناسي هنر
100000 ریال

انسان اجتماعي
100000 ریال

چالش‌هاي حقوق بشر
80000 ریال

فلسفه علوم اجتماعي
240000 ریال

قوم لر
160000 ریال

زنان مخالف جنگ
80000 ریال

فرهنگ مطالعات جوانان
70000 ریال

لائيسيته
50000 ریال

مطالعات فرهنگي درباره فرهنگ عامه
0 ریال

حق مردم در تعيين سرنوشت خود
0 ریال

جامعه‌شناسي جوانان ايران
80000 ریال

روح پراگ
140000 ریال

گذار از مرزها
50000 ریال

روح روشن‌گري
50000 ریال

ديدارگاه تمدن‌ها
80000 ریال

مفاهيم بنيادي نظريه فرهنگي
0 ریال

چشم‌انداز سوسياليسم مدرن
0 ریال

درآمدي بر روش پژوهش اجتماعي
80000 ریال

نقد آگاه در بررسي آرا و آثار
150000 ریال

طبقه متوسط
220000 ریال

در تعريف فرهنگ ايراني
80000 ریال

طبقه و كار در ايران
220000 ریال

طرح تحقيق در تحقيقات اجتماعي
140000 ریال

درباره مسايل شهرسازي ايران امروز
28000 ریال

مانيفست ضد سرمايه‌داري
0 ریال

ريخت‌شناسي بازار
80000 ریال

دموكراتزاسيون در ايران
0 ریال

سياست فرهنگ
0 ریال

تكوين دولت مدرن
0 ریال

هميشه بازار
0 ریال

مقالات انسان‌شناسي
18000 ریال

زمينه تكامل اجتماعي
0 ریال

فلسفه و انديشه سياسي سبزها
0 ریال

شاخه زرين
750000 ریال

تكامل نهادها و ايدئولوژي
0 ریال

شهرنشيني در ايران
0 ریال

جامعه انفورماتيك و سرمايه‌داري
18000 ریال

مقدمه‌ بر تحليل سياسي
100000 ریال

كوچ‌نشيني در ايران
120000 ریال

فلسطين بهار 1381
10000 ریال

پايان دموكراسي
0 ریال

قرارداد اجتماعي
350000 ریال

انديشه سياسي از افلاطون تا ناتو
0 ریال

جهاني‌كردن فقر و فلاكت
180000 ریال

منش فرد و ساختار اجتماعي
0 ریال

جهان واقعي دموكراسي
0 ریال

مانيفست پس از 150 سال
0 ریال

پسامدرنيسم در بوته نقد
0 ریال

آينده سوسياليسم
0 ریال

تعريف‌ها و مفهوم فرهنگ
80000 ریال

جهاني‌شدن با كدام هدف؟
80000 ریال

جست و جوی سایت
کتاب ها
منوی سایت
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است
كاربران
تبلیغات
تلگرام انتشارات آگاه اينستاگرام آگه فروشگاه اينترنتي كتاب آگاه